Frodo's missie - heidevlinder

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

wie zijn wij?
FRODO'S MISSIE

Terroir

Het brengen van de aarde in je mond.

Elke (voedsel)plant die ergens groeit neemt alle eigenschappen over die er specifiek op die plek aanwezig zijn. Dat is een uniek pallet bestaande uit grondsoort, klimaat, traditie, bodemvoeding etc.  Al deze elementen zorgen voor de unieke samenstelling en karakter van een plant en dat kan zich uiten in een unieke combinatie van vorm, kleur, geur, smaak en kwaliteit.
Men noemt dit dan ook het terroir van een product.
De missie van Frodo is zo veel mogelijk terroir van zijn tuinderij de Heidevlinder over te brengen in zijn groenteplanten.
Zoals hij het zelf benoemt. 'Als ik oogst en proef, breng ik een stukje grond in de mond.'

Geologie van de bodem


bodemprofiel tot 1 mtr diep

De onstaansgeschiedenis van de bodem in de Vleut (het gebied in Best waar de tuinderij zich bevindt)is een dekzandlaag die gevormd is in de ijstijd. 1 mtr. Onder die dekzandlaag bevindt zich een forse leemlaag. Om die reden noemde men die grond ook wel broekgrond. een bodem die slecht water doorliet en daar groeide vaak vocht minnende bomen en planten op. Die bovenste dekzand laag die is gevormd na de laatste ijstijd en is in de basis zeer mineraalarm en weinig vochtvasthoudend.
het zandsoort is dan ook een van de fijnste soorten van Nederland.
Voordeel van 'arm' of licht zand is dat de groente behoorlijk hard moet werken om aan zijn mineralen en water te komen. Daar krijg je 'sterk getrainde planten' voor terug. Het nadeel is dat de groei wel wat langzamer gaat dan op een 'rijke bodem'.

Geschiedenis  van de akker

Die lichte zandgrond is de basis voor het harde en noeste werken voor de boeren die zich daar vestigden. De boeren waren in dit gebied ook behoorlijk arm. Om iets te doen aan de vruchtbaarheid van de bodem hebben die boeren door de loop van de eeuwen de karrenvrachten vol mest die men mengde met heide, blad of stro op het land gebracht. Door al die jaren is er een teeltlaag onstaan die meer humus en mineralen bevatte. Zo konden de gewassen beter groeien.

BodemvoedingOm die noodzakelijke traditie in stand te houden
het microklimaat
Vakmanschap
eigen gereedschap
nieuwe vormen en smaken
Innovatie
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu